Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Lạng Sơn

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Chi Lăng 1 địa điểm, Huyện Cao Lộc 2 địa điểm, Huyện Lộc Bình 1 địa điểm, Huyện Văn Lãng 1 địa điểm, Thành Phố Lạng Sơn 5 địa điểm,...

  • Thành Phố Lạng Sơn
  • CN Lạng Sơn

   Số 41, Đường Lê Lợi,Phường Vĩnh Trại,Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

  • Thành Phố Lạng Sơn
  • PGD Thành phố

   Số 18 Phan Đình Phùng,Phường Hoàng Văn Thụ,Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

  • Huyện Cao Lộc
  • PGD Đồng Đăng

   Số 181, Khu dây thép, Đường Hoàng Văn Thụ,Thị trấn Đồng Đăng,Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

  • Huyện Lộc Bình
  • PGD Na Dương

   Số 10, Khu 5B,Thị trấn Na Dương,Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

  • Huyện Cao Lộc
  • PGD Cao Lộc

   Số 129, Đường 3-2, TT Cao Lộc,Thị trấn Cao Lộc,Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

  • Huyện Văn Lãng
  • PGD Tân Thanh

   Lô C15, Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh,Xã Tân Thanh,Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

  • Thành Phố Lạng Sơn
  • PGD Tam Thanh

   Số 169, Đường Lê Hồng Phong,Phường Tam Thanh,Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

  • Huyện Chi Lăng
  • PGD Chi Lăng

   Khu Chính,Thị trấn Đồng Mỏ,Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

  • Thành Phố Lạng Sơn
  • PGD Vĩnh Trại

   Số 40, Đường Lê Lợi,Phường Vĩnh Trại,Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

  • Thành Phố Lạng Sơn
  • PGD Hoàng Văn Thụ

   Số 01, Đường Hoàng Văn Thụ,Phường Chi Lăng,Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • Xem tiếp...

Chi nhánh BIDV tại quận/huyện của Lạng Sơn