Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Gia Lai

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 15 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 17 quận huyện của Gia Lai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Chư Păh 1 địa điểm, Huyện Chư Prông 1 địa điểm, Huyện Chư Sê 2 địa điểm, Huyện Đức Cơ 1 địa điểm, Thành Phố Pleiku 8 địa điểm, Thị Xã An Khê 1 địa điểm, Thị Xã Ayun Pa 1 địa điểm,...

  • Thành Phố Pleiku
  • CN Gia Lai

   112 Đường Lê Lợi, Phường Tây Sơn, Thành phố Plei Ku, Tỉnh Gia Lai

  • Thành Phố Pleiku
  • CN Nam Gia Lai

   Số 117 Trần Phú, Phường Diên Hồng, Thành phố Plei Ku, Tỉnh Gia Lai

  • Thành Phố Pleiku
  • CN Phố Núi

   242 Nguyễn Tất Thành, Phường Phù Đổng, Thành phố Plei Ku, Tỉnh Gia Lai

  • Huyện Chư Sê
  • PGD Chư Sê

   802 Đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

  • Thành Phố Pleiku
  • PGD Phù Đổng

   Số 29 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Thành phố Plei Ku, Tỉnh Gia Lai

  • Thành Phố Pleiku
  • PGD Thành Công

   Số 13 Phan Bội Châu, Phường Hội Thương, Thành phố Plei Ku, Tỉnh Gia Lai

  • Thành Phố Pleiku
  • PGD Bắc Gia Lai

   80 Trường Sơn, Phường Yên Thế, Thành phố Plei Ku, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Gia Lai

  • Thành Phố Pleiku
  • PGD Đô Thị

   Số 66 Tăng Bạt Hổ, Phường Yên Đỗ, Thành phố Plei Ku, Tỉnh Gia Lai

  • Huyện Đức Cơ
  • PGD Đức Cơ

   Đường tuyến II, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia La

  • Thị Xã Ayun Pa
  • PGD Ayun Pa

   Số 92 Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết, Thị xã AYun Pa, Tỉnh Gia Lai

  • Huyện Chư Sê
  • PGD Cheo Reo

   Số 796 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

  • Huyện Chư Prông
  • PGD ChưPrông

   Số 216 Hùng Vương, tổ dân phố 3, Thị trấn Chư Prông, Huyện ChưPRông, Tỉnh Gia Lai

  • Thị Xã An Khê
  • PGD Đông Gia Lai

   Số 205 Đỗ Trạc, Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai

  • Thành Phố Pleiku
  • PGD Trung tâm

   Số 04 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hội Thương, Thành phố Plei Ku, Tỉnh Gia Lai

 • Xem tiếp...