Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Điện Biên

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Điện Biên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Điện Biên 1 địa điểm, Thành Phố Điện Biên 3 địa điểm,...

  • Thành Phố Điện Biên
  • CN Điện Biên

   Số 888 đường Võ Nguyên Giáp,Phường Mường Thanh,Thành phố Điện Biên phủ, Tỉnh Điện Biên

  • Thành Phố Điện Biên
  • PGD Him Lam

   Số 317, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 12,Phường Him Lam,Thành phố Điện Biên phủ, Tỉnh Điện Biên

  • Huyện Điện Biên
  • PGD Bản Phủ

   Chợ Bản Phủ, Đội 24,Xã Noọng Hẹt,Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

  • Thành Phố Điện Biên
  • PGD Nam Thanh

   Số 54 Tổ dân phố 04,Phường Nam Thanh,Thành phố Điện Biên phủ, Tỉnh Điện Biên

 • Xem tiếp...

Chi nhánh BIDV tại quận/huyện của Điện Biên