Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Cao Bằng

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 13 quận huyện của Cao Bằng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Hòa An 1 địa điểm, Thành Phố Cao Bằng 4 địa điểm,...

  • Thành Phố Cao Bằng
  • CN Cao Bằng

   Số 46 Phố Xuân Trường,Phường Sông Bằng,Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

  • Huyện Hòa An
  • PGD Hoà An

   Trung tâm thương mại Hòa An Khu Hoằng Bó 2,Thị trấn Nước Hai,Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

  • Thành Phố Cao Bằng
  • PGD Đề Thám

   Km5,Phường Sông Bằng,Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

  • Thành Phố Cao Bằng
  • PGD Kim Đồng

   28 Phố Kim Đồng,Phường Sông Bằng,Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

  • Thành Phố Cao Bằng
  • PGD Xuân Trường

   46 Phố Xuân Trường,Phường Sông Bằng,Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

 • Xem tiếp...

Chi nhánh BIDV tại quận/huyện của Cao Bằng