Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Bắc Kạn

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Chợ Mới 1 địa điểm, Huyện Chợ Đồn 1 địa điểm, Thị Xã Bắc Kạn 3 địa điểm,...

  • Thị Xã Bắc Kạn
  • CN Bắc Kạn

   Số 57 Đường Trường Chinh,Phường Đức Xuân,Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

  • Huyện Chợ Mới
  • PGD Chợ Mới

   0,Xã Yên Đĩnh,Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

  • Thị Xã Bắc Kạn
  • PGD Minh Khai

   Tổ 9,Phường Nguyễn Thị Minh Khai,Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

  • Huyện Chợ Đồn
  • PGD Chợ Đồn

   Tổ 2A,Thị trấn Bằng Lũng,Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

  • Thị Xã Bắc Kạn
  • PGD Sông Cầu

   Tổ 5,Phường Đức Xuân,Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

 • Xem tiếp...

Chi nhánh BIDV tại quận/huyện của Bắc Kạn