Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Tiểu Cần Trà Vinh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tiểu Cần.

  • BIDV Huyện Tiểu Cần
  • PGD Tiểu Cần

    134 Quốc lộ 60 Khóm 1, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh