Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Gò Công Tây Tiền Giang

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Gò Công Tây.

  • BIDV Huyện Gò Công Tây
  • PGD Gò Công Tây

    Số 18, Đường Nguyễn Văn Côn, Khu phố 3, Thị trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang