Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Thành Phố Tây Ninh Tây Ninh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Tây Ninh.

  • BIDV Thành Phố Tây Ninh
  • CN Tây Ninh

    Số 492 Đường 30/4, Khu phố 5, P. 3, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh