Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Tân Châu Tây Ninh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tân Châu.

  • BIDV Huyện Tân Châu
  • PGD Tân Châu

    Số 217 Tôn Đức Thắng, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang