Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Tân Biên Tây Ninh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tân Biên.

  • BIDV Huyện Tân Biên
  • PGD Tân Biên

    Số 77-79 Phạm Hùng, KP2, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh