Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Hòa Thành Tây Ninh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hòa Thành.

  • BIDV Huyện Hòa Thành
  • PGD Hoà Thành

    81 Hùng Vương, Khu phố 2, Thị trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh