Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Gò Dầu Tây Ninh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Gò Dầu.

  • BIDV Huyện Gò Dầu
  • PGD Gò Dầu

    Kiosque 17, 18, 19, 20, Quốc lộ 22B, Khu phố 1, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh