Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Mộc Châu Sơn La

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mộc Châu.

  • BIDV Huyện Mộc Châu
  • PGD Nông Trường Mộc Châu

    Tiểu khu cơ quan,x. Phiêng Luông,h. Mộc Châu,Tỉnh Sơn La

  • BIDV Huyện Mộc Châu
  • PGD Mộc Châu

    Tiểu Khu 4, QL 6,tt. Mộc Châu,h. Mộc Châu,Tỉnh Sơn La