Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Vĩnh Linh Quảng Trị

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vĩnh Linh.

  • BIDV Huyện Vĩnh Linh
  • PGD Vĩnh Linh

    Khóm Hữu Nghị,Thị trấn Hồ Xá,Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị