Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Quảng Ngãi.

 • BIDV Thành Phố Quảng Ngãi
 • CN Quảng Ngãi

  Số 56 Hùng Vương, Phường Nguyễn Nghiêm,Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

 • BIDV Thành Phố Quảng Ngãi
 • PGD Trương Quang Trọng

  Tổ Trường Thọ Đông, Phường Trương Quang Trọng,Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

 • BIDV Thành Phố Quảng Ngãi
 • PGD Trần Hưng Đạo

  Số 353 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

 • BIDV Thành Phố Quảng Ngãi
 • PGD Nguyễn Nghiêm

  447 Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm,Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi