Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đức Phổ.

  • BIDV Huyện Đức Phổ
  • PGD Đức Phổ

    Quốc lộ 1A, Tổ dân phố 5, Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi