Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Tam Kỳ.

  • BIDV Thành Phố Tam Kỳ
  • CN Quảng Nam

    Số 112 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh,Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

  • BIDV Thành Phố Tam Kỳ
  • PGD 562 Phan Chu Trinh

    Số 562 Phan Chu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam