Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Thành Phố Hội An Quảng Nam

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hội An.

  • BIDV Thành Phố Hội An
  • CN Hội An

    Số 537 đường Hai Bà Trưng,Phường Cẩm Phô,Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

  • BIDV Thành Phố Hội An
  • PGD Cẩm Phô

    Số 166 Nguyễn Trường Tộ,Phường Sơn Phong,Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam