Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Quế Sơn Quảng Nam

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Quế Sơn.

  • BIDV Huyện Quế Sơn
  • PGD Hương An

    Xã Hương An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam