Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Núi Thành Quảng Nam

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Núi Thành.

  • BIDV Huyện Núi Thành
  • PGD Chu Lai

    65 Phạm Văn Đồng, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam