Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Điện Bàn Quảng Nam

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Điện Bàn.

  • BIDV Huyện Điện Bàn
  • PGD Điện Bàn

    Số 83 đường Mẹ Thứ,Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  • BIDV Huyện Điện Bàn
  • PGD Điện Nam - Điện Ngọc

    KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam