Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Tuyên Hóa Quảng Bình

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tuyên Hóa.

  • BIDV Huyện Tuyên Hóa
  • PGD Tuyên Hoá

    Quốc lộ 12A,Xã Tiến Hóa,Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình