Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Phong Thổ Lai Châu

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phong Thổ.

  • BIDV Huyện Phong Thổ
  • PGD Phong Thổ

    0,Thị trấn Phong Thổ,Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu