Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Ngọc Hồi Kon Tum

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ngọc Hồi.

  • BIDV Huyện Ngọc Hồi
  • PGD Ngọc Hồi

    Số 915 Đường Hùng Vương, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum