Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hưng Yên.

  • BIDV Thành Phố Hưng Yên
  • CN Hưng Yên

    Số 240- Nguyễn Văn Linh,Phường Hiến Nam,Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên