Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Văn Lâm Hưng Yên

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Văn Lâm.

  • BIDV Huyện Văn Lâm
  • PGD Văn Lâm

    Phố Mới,Thị trấn Như Quỳnh,Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên