Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Phù Cừ Hưng Yên

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phù Cừ.

  • BIDV Huyện Phù Cừ
  • PGD Phù Cừ

    ,Thị trấn Trần Cao,Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên