Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Ân Thi Hưng Yên

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ân Thi.

  • BIDV Huyện Ân Thi
  • PGD Ân Thi

    22 Đường Nguyễn Trung Ngạn,Thị trấn Ân Thi,Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên