Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Lương Sơn Hòa Bình

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lương Sơn.

  • BIDV Huyện Lương Sơn
  • PGD Lương Sơn

    Tiểu khu 8,Thị trấn Lương Sơn,Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình