Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Cao Phong Hòa Bình

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cao Phong.

  • BIDV Huyện Cao Phong
  • PGD Cao Phong

    Khu 5A,Thị trấn Cao Phong,Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình