Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Thị Xã Ngã Bảy Hậu Giang

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Ngã Bảy.

  • BIDV Thị Xã Ngã Bảy
  • PGD Ngã Bảy

    Số 56, Đường Triệu Ẩu, Khu vực 1, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang