Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Thị Xã Chí Linh Hải Dương

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Chí Linh.

 • BIDV Thị Xã Chí Linh
 • CN Bắc Hải Dương

  Số 206 Nguyễn Trãi 2,Phường Sao Đỏ,Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

 • BIDV Thị Xã Chí Linh
 • PGD Hoàng Tân

  Khu dân cư Đại Tân,Phường Hoàng Tân,Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

 • BIDV Thị Xã Chí Linh
 • PGD Phả Lại

  Khu dân cư Phao Sơn,Phường Phả Lại,Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

 • BIDV Thị Xã Chí Linh
 • PGD Sao Đỏ

  Số 3 Phố Thái Học 1,Phường Sao Đỏ,Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương