Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Thanh Miện Hải Dương

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Miện.

  • BIDV Huyện Thanh Miện
  • PGD Thanh Miện

    Bưu điện huyện Thanh Miện, Khu 2,Thị trấn Thanh Miện,Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương