Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Thanh Hà Hải Dương

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Hà.

  • BIDV Huyện Thanh Hà
  • PGD Thanh Hà

    TT Viễn Thông Thanh Hà, Xóm 1 Đông Phan,Xã Tân An,Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương