Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Nam Sách Hải Dương

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Nam Sách.

  • BIDV Huyện Nam Sách
  • PGD Nam Sách

    Bưu điện huyện Nam Sách,Thị trấn Nam Sách,Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương