Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Kinh Môn Hải Dương

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kinh Môn.

  • BIDV Huyện Kinh Môn
  • PGD Hoàng Thạch

    Khu ĐT mới Minh Tân,Thị trấn Minh Tân,Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

  • BIDV Huyện Kinh Môn
  • PGD Kinh Môn

    Số 273 Trần Hưng Đạo,Thị trấn Kinh Môn,Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương