Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Cẩm Giàng Hải Dương

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cẩm Giàng.

  • BIDV Huyện Cẩm Giàng
  • PGD Cẩm Giàng

    Bưu điện TT Lai Cách,Thị trấn Lai Cách,Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

  • BIDV Huyện Cẩm Giàng
  • PGD Lai Cách

    Khu 6,Thị trấn Lai Cách,Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương