Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Bình Giang Hải Dương

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Giang.

  • BIDV Huyện Bình Giang
  • PGD Bình Giang

    Số 58B, Đại lộ Hùng Vương,Thị trấn Kẻ Sặt,Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương