Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Thị Xã Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Hồng Lĩnh.

  • BIDV Thị Xã Hồng Lĩnh
  • PGD Hồng Lĩnh

    Số 90, đường Trần Phú,Phường Bắc Hồng,Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh