Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Thành Phố Hà Tĩnh Hà Tĩnh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hà Tĩnh.

  • BIDV Thành Phố Hà Tĩnh
  • CN Hà Tĩnh

    88 đường Phan Đình Phùng,Phường Tân Giang,Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

  • BIDV Thành Phố Hà Tĩnh
  • PGD Thành phố

    Số 223, đường Trần Phú,Phường Nguyễn Du,Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh