Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Đức Thọ Hà Tĩnh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đức Thọ.

  • BIDV Huyện Đức Thọ
  • PGD Đức Thọ

    Khối phố 5,Thị trấn Đức Thọ,Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh