Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Can Lộc Hà Tĩnh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Can Lộc.

  • BIDV Huyện Can Lộc
  • PGD Can Lộc

    133 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh,Thị trấn Nghèn,Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh