Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cẩm Xuyên.

  • BIDV Huyện Cẩm Xuyên
  • PGD Cẩm Xuyên

    Số 84, đường Hà Huy Tập,Thị trấn Cẩm Xuyên,Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh