Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Thanh Liêm Hà Nam

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Liêm.

  • BIDV Huyện Thanh Liêm
  • PGD Thanh Liêm

    Km5 Quốc lộ 1A,Xã Thanh Bình,Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam