Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Lý Nhân Hà Nam

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lý Nhân.

  • BIDV Huyện Lý Nhân
  • PGD Vĩnh Trụ

    0,Thị trấn Vĩnh Trụ,Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam,Tỉnh