Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Duy Tiên Hà Nam

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Duy Tiên.

  • BIDV Huyện Duy Tiên
  • PGD Đồng Văn

    Khu Công nghiệp Đồng Văn,Xã Duy Minh,Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam