Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Bắc Quang Hà Giang

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bắc Quang.

  • BIDV Huyện Bắc Quang
  • PGD Bắc Quang

    Tổ 3,Thị trấn Việt Quang,Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang