Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Thành Phố Cao Bằng Cao Bằng

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Cao Bằng.

 • BIDV Thành Phố Cao Bằng
 • CN Cao Bằng

  Số 46 Phố Xuân Trường,Phường Sông Bằng,Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

 • BIDV Thành Phố Cao Bằng
 • PGD Đề Thám

  Km5,Phường Sông Bằng,Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

 • BIDV Thành Phố Cao Bằng
 • PGD Kim Đồng

  28 Phố Kim Đồng,Phường Sông Bằng,Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

 • BIDV Thành Phố Cao Bằng
 • PGD Xuân Trường

  46 Phố Xuân Trường,Phường Sông Bằng,Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng