Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Thị Xã Phước Long Bình Phước

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Phước Long.

  • BIDV Thị Xã Phước Long
  • PGD Phước Long

    Số 13 Đường 6 Tháng 1 KP1, Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước