Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Đồng Xoài.

  • BIDV Thị Xã Đồng Xoài
  • CN Bình Phước

    Số 737 QL 14, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước